Kolekcja biżuterii "Drzewo życia" - moc symbolu

Cykl niekończącej się odnowy. Drzewo, które karmi, chroni i wypełnia wszystkie istoty pokojem. Beztroska kontemplacja efemeryczności życia. Przyjmujemy radości życia, wybaczając im ich kruchość. Rozwijamy się, wybaczając sobie zmiany. Nie ma nic bliższego ludzkości niż to drzewo na szczycie wzgórza, dlatego tak bardzo chcieliśmy przedstawić je tam, gdzie tylko mogliśmy: na obrączkach ślubnych, aby pamiętać o naszych wspólnych wartościach; na wisiorkach, aby mogło służyć jako amulet; lub nawet na kolczykach, ponieważ jest przecież tak bardzo piękne.